Stvaranje nove berze električne energije za centralnu i jugoistočnu Evropu

Vesti | Region

Foto-ilustracija: Pixabay

EMS, SEEPEX, EPEX SPOT i mađarske kompanije MAVIR i HUPX potpisali su Memorandum o razumevanju o osnivanju zajedničke kompanije koja će biti značajan regionalni akter u oblasti dan-unapred tržišta električne energije.

Predstavnici pet kompanija – Akcionarskog društva Elektromreža Srbije, Berze električne energije za jugoistočnu Evropu – SEEPEX, Evropske berze električne energije – EPEX SPOT, Berze električne energije u Mađarskoj – HUPX i mađarskog operatora prenosnog sistema MAVIR – potpisali su Memorandum o razumevanju koji predviđa stvaranje snažne međuregionalne berze električne energije u regionu centralne i jugoistočne Evrope.

Sporazum predviđa spajanje HUPX i SEEPEX, preduzeća koja su operatori organizovanog dan-unapred tržišta električne energije u Mađarskoj i Srbiji, uz zadržavanje snažne veze sa EPEX SPOT, kao vodećim nosiocem uspostavljanja jedinstvenog evropskog tržišta. EPEX SPOT, EMS i MAVIR naći će se u ulozi osnivačkih akcionara nove berze električne energije. Nova berza će koristiti usluge EPEX SPOT za obavljanje aktivnosti na dan-unapred tržištu, kao i aktivnosti na njegovom povezivanju. Sedište berze će biti u Budimpešti i Beogradu.

Rokovi za puštanje u rad nove berze biće objavljeni u kasnijoj fazi realizacije projekta, a na završetak spajanja SEEPEX i HUPX uticaće svi važeći regulatorni i zakonski uslovi.

Svih pet partnera saglasni su da potpisivanje sporazuma predstavlja bitan događaj kada je reč o integraciji regiona centralnozapadne Evrope sa regionom centralnoistočne Evrope. Osim toga, unapređenje saradnje operatora prenosnih sistema i berzi električne energije u regionu centralnozapadne, centralnoistočne i jugoistočne Evrope, biće i glavni pokretački faktor u predviđenoj saradnji i integraciji regiona jugoistočne Evrope sa jedinstvenim evropskim tržištem električne energije. Projekat ostaje otvoren za zainteresovane partnere koji bi želeli da se pridruže ovoj inicijativi čiji je cilj unapređenje procesa integracije dan-unapred tržišta električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Izvor: Elektromreža Srbije