Stupile na snagu statusne promene u EPS-u

Srbija

rsz_1logo_of_elektroprivreda_srbijesvg

Od 1. jula 2015. godine matičnom preduzeću JP „Elektroprivreda Srbije“ pripojena su privredna društva za proizvodnju uglja i električne energije.

Kako je navedeno u saopštenju o statusnim promenama, preduzeća koja su pripojena su „Hidroelektrane Đerdap“, „Drinsko-limske hidroelektrane“, „EPS Obnovljivi izvori“, „Termoelektrane Nikola Tesla“, „Termoelektrane-kopovi Kostolac“, „Panonske Termoelektrane-Toplane“ i Rudarski basen „Kolubara“.

Osim toga, istaknuto je i da je JP „Elektroprivreda Srbije“ osnivač zavisnog privrednog društva „EPS Distribucija“ koga čine „Elektrovojvodina“, „Elektrodistribuija Beograd“, „Elektrosrbija“, „Centar“ i „Jugoistok“. PD „EPS snabdevanje“ od 1. jula 2015. godine zaduženo je za javno i komercijalno snabdevanje električnom energijom, navedeno je u saopštenju.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs