Studija revitalizacije i zaštite Plavskog jezara

Vesti | Region

 

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore

Studija revitalizacije i zaštite Plavskog jezera, koja je predstavljena u Plavu, trebalo bi da odgovori na pitanja održivosti ove ledničke i turističke atrakcije na severoistoku Crne Gore.

Stručnjaci koji su predstavili Studiju, predstavnici opštine Plav i članovi Saveta koji su pratili izradu i istraživanja na jezeru, saglasni su da bi određenim kontrolisanim intervencijama trebalo sačuvati biodiverzitet i protočnost jezera i sprečiti dalje nasipanje.

Ukoliko se to ne učini, procene su da bi se za 50 do 100 godina Plavsko jezero pretvorilo u baru, odnosno močvaru.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović kazao je da je na struci da odgovori na navedena pitanja, nakon čega treba doneti najbolju moguću odluku prvenstveno za Plavljane, a onda za sve one koji uživaju u lepoti i benefitima Plavskog jezera.

– Tek potpunom analizom možemo odlučiti koji je najbolji scenario za ljude sa ovog područja, kao i za floru i faunu, za samo jezero. Turistički potencijali jezera su veliki, u to nema sumnje, kazao je Radulović.

Izrađivač Studije je Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz Beograda, a finansirana je sa 261.000 eura iz Budžeta Direkcije javnih radova. Studija revitalizacije i zaštite Plavskog jezara je na javnoj raspravi do 15. avgusta, do kada zainteresovana javnost može dostavljati sugestije i mišljenja. Nakon toga, u septembru, izrađivač je dužan da ih uvrsti u konačni tekst.

Plavsko jezero je smešteno u severoistočnom delu Crne Gore, u blizini granice Crne Gore sa Albanijom. Ovo je najveće ledničko jezero u Crnoj Gori, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 906,72 metara. S

mešteno je u Plavsko- gusinjskoj kotlini, na prostoru između Plava, Vojnog sela i Martinovića. Jezero se vodom napaja preko reke Ljuče, koja donosi vode sa Prokletija, dok jezero gubi vodu rekom Lim, koja ističe iz jezera i dalje teče prema severu i uliva se u reku Drinu. Jezero je nastalo u basenu lednika, dugom 35 kilometara.

Milisav Pajević