Studenti učili o kvalitetu površinskih i podzemnih voda i monitoringu vazduha

U okviru praktične nastave na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, stručnjaci Agencije za zaštitu životne sredine održali su predavanje na temu monitoringa i izveštavanja o kvalitetu površinskih i podzemnih voda, monitoringa vazduha, kao i izveštavanja o stanju zemljišta i biodiverziteta u Republici Srbiji.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Studenti su imali priliku i da se upoznaju sa funkcionisanjem najsavremenije laboratorijske opreme i automatske stanice za praćenje kvaliteta vazduha, primenom Okvirne direktive o vodama EU, rezultatima sprovođenja monitoringa statusa voda, kao i indikatorskom prikazu stanja biodiverziteta i zemljišta.

Takođe, predstavljen je Кatastar kontaminiranih lokacija i rezultati ispitivanja industrijskih lokacija koji su dobijeni u okviru istraživanja koja je sprovela Agencija u prethodnom periodu.

Studenti su pokazali veliku zainteresovanost uzimajući učešće u diskusiji o stanju i merama u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji.

Milisav Pajević