Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta u poseti RB „Kolubara“

Srbija

poseta studenata rbkolubara.rs

Krajem prošle nedelje studenti Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda posetili su kop „Tamnava-Zapadno polje“. Ovom prilikom 35 studenata upoznalo se sa procesom sanacije ovog kopa.

Pomoćnik upravnika kopa „Tamnava-Zapadno polje“ za kvalitet uglja gospodin Nebojša Simić predstavio je studentima proces realizacije ispumpavanja vode iz ovog kopa.

Prodekan za nastavu Rudarsko-geološkog fakulteta gospodin prof. dr Aleksandar Cvijetić izjavio je da ovaj fakultet održava kontakte sa RB „Kolubarom“ i da je potrebno povezivati teoriju i praksu kako bi se postigli dobri rezultati.

Iz RB „Kolubara“ navedeno je da će se saradnja sa Rudarsko-geološkim fakultetom nastaviti, kako bi studenti dobili i praktična znanja.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs