Studenti Geografskog fakulteta upoznati sa sistemom zaštite prirode u Srbiji

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Studenti III godine Geografskog fakulteta, smer Zaštita životne sredine u Beogradu, već tradicionalno krajem godine posetili su Zavod za zaštitu prirode Srbije, kako bi upoznali rad Zavoda i sistem zaštite prirode u našoj zemlji.

U tom cilju projektovan je film „70 godina zaštite prirode“, koji je snimljen povodom obeležavanja 70 godina rada Zavoda i institucionalne zaštite prirode u Srbiji.

U filmu je predstavljen istorijat, institucije, delatnosti i rezultati u sporoveđenju mera zaštite.

Studenti su imali priliku da u razgovoru sa stručnim saradnikom Zavoda dr Savom Simićem, hidrogeografom saznaju više o metodologiji rada u zaštiti geonasleđa i geodiverziteta i značaju i poslovima geografa u radu Zavoda.

Tokom posete studenti su obišli i izložbenu postavku „Zaštita prirode u Srbiji“ i biblioteku Zavoda, gde ih je sa fondom knjiga i mogućnostima korišćenja knjiga, elaborata, časopisa i drugog materijala upoznao bibliotekar Vladimir Smiljanić.

Milisav Pajević