Strateški cilj izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom u Srbiji

Srbija | Upravljanje otpadom

otpad eko.minpolj.gov.rs

U Beogradu je 26. marta 2015. godine održana konferencija o učešću privatnog sektora u uslugama prerade i odlaganja otpada.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je da efikasna upotreba otpada predstavlja preduslov za reciklaže, ali i za održivi razvoj u Republici Srbiji. Ona je istakla da je strateški cilj Republike Srbije izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom.

Prema njenim rečima, u Srbiji se samo 19 odsto otpada odlaže na 9 sanitarnih deponija, a neophodno je uspostaviti primarnu selekciju otpada u domaćinstvima kako bi se dobile kvalitetne sekundarne sirovine. Ona je istakla i da bi model javnog-privatnog partnerstva grada Beograda u vezi upravljanja otpadom mogao da posluži kao primer drugim lokalnim samoupravama.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs