Strategija razvoja energetike Srbije u skladu sa EU direktivama

Srbija

Foto: pks.rs

Privredna komora Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike organizovali su javnu raspravu o Predlogu uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije (POS) razvoja energetike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. do 2023. godine. Na skupu u PKS diskutovalo se i o Izveštaju o strateškoj proceni uticaja POS-a na životnu sredinu.

Privredna komora Srbije je po svojoj funkciji uvek tu da omogući društvu i privredi Srbije da vode javne rasprave i da iznesu sve što je aktuelno i značajno za privredu i građane, istakao je Aleksandar Perić, specijalni savetnik u PKS. Od velikog je značaja za građane i privredu da se obezbedi energetska bezbednost i da se na pravilan način procene resursi koji obezbeđuju tu bezbednost. Važno je obezbediti i što veći nivo održivog razvoja da stepen zaštite životne sredine bude na zadovoljavajućem nivou. I da se taj nivo postiže najboljim dostupnim tehnikama. Dosad je preko sajta Ministarstva stiglo 76 primedbi i jedna trećina je prihvaćena, istakao je Perić.

Mirjana Filipović, dražvni skeretar u Ministrstvu rudarstva i energetike ukazala je na važnost Uredbe i istakla da dokument predviđa implementaciju evropskih pravila koje smo dužni da primenimo, a među njima je i Direktiva 347. Ova uredba je napravljen kao živ dokument i može da se izmeni u skladu sa zakonom. Između ostalog, predviđa povlačenje iz rada osam termo blokova uz zamenu novim objektima. Uvek organizjemo javne rapsrave, jer samo tako možemo da dobijemo primenjiv dokument u praksi, objasnila je Filipović.

Kako je istaknuto tokom diskusije, potrebno je ostvarivanjem razvoja energetike u narednom periodu uspostaviti balans između proizvodnje energije iz dostupnih izvora, potrošnje energije i efikasnije proizvodnje i korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Efikasnijom proizvodnjom energije iz dostupnih izvora, sa planiranim i isplativim plasmanom, moguće je uspostaviti održivi energetski sistem. S druge strane, strateški pristup energetici je put smanjenja ekoloških pretnji i ekonomskih troškova.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević