Stopirana izgradnja HE u makedonskom nacionalnom parku

Region | Hidro

hidro2

 

Vlada Makedonije ima nameru da u nacionalnom parku „Mavrovo“ izgradi 18 hidroelektrana, a u toku su planovi za izgradnju dve elektrane. Međutim, grupa stručnjaka se pobunila protiv ovoga i slučaj iznela sudu u Strazburu zbog čega su projekti izgradnje hidroelektrana stopirani do daljnjeg.

Sud u Strazburu, odnosno komitet Bernske konvencije izdao je nalog grupi stručnjaka koji su podneli zahtev za obustavljanje izgradnje hidroelektrana da u narednoj godini ispitaju da li se ovim projektima krši Bernska konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune.

Inače, Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj imale su u planu da izdvoje sredstva za izgradnju hidroelektrana u nacionalnom parku „Mavrovo“, ali je uključivanjem komiteta Bernske konvencije ovo dovedeno u pitanje.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs