Stabilno snabdevanje električnom energijom iz TE „Kostolac“

Srbija

Dovoljne rezerve uglja na deponijama-01 te-ko.rs

Privredno društvo „TE-KO Kostolac“ protekle nedelje izdalo je saopštenje da termoenergetski kapaciteti u Kostolcu rade punim kapacitetom. Snabdevanje ugljem vrši se direktno sa Površinskog kopa „Drmno“. U saopštenju se navodi da na deponijama uglja ima preko 560 hiljada tona ovog energenta, kao i da su u pogonu tri bloka termoelektrane u Kostolcu.

Termoelektrane u Kostolcu od početka godine do sada proizvele su oko 3,5 milijardi kWh električne energije, dok je na Površinskom kopu „Drmno“ iskopano preko 4,6 miliona tona uglja. Nakon remonta i rekonstrukcije transportnog ugljenog izvoznog sistema na kopu „Drmno“ iskopano je blizu pola miliona tona uglja.

U saopštenju se navodi i da je tokom oktobra bilo radova i na otkopavanju jalovine, a otkopano je skoro 3 miliona metara kubnih čvrste mase. Ove godine je ukupno otkopano skoro 28 miliona metara kubnih jalovine.

Inače, u toku je revitalizacija bloka B1 ove elektrane koji bi trebalo da bude pušten u rad u decembru ove godine. Osim toga, izvode se radovi i na izvlačenju rudarske mehanizacije iz mulja, ali i na montaži elektro opreme na bageru SchRs 800.

Sandra Jovićević

foto: te-ko.rs