Stabilno poslovanje Srbijagasa u prvoj polovini ove godine

Vesti | Goriva | Gas

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas“, Novi Sad usvojio je na jučerašnjoj sednici održanoj u Beogradu, u zakonskom roku, Periodične finansijske izveštaje preduzeća u periodu 01.01-30.06.2019. godine, kao i Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja kompanije u prvom polugodištu.

Foto: JP Srbijagas

JP „Srbijagas“ je u tom izveštajnom periodu, nastavljajući trend iz prethodnih godina, ostvarilo pozitivan finansijski rezultat i neto dobit.

U usvojenim dokumentima stoji da je Preduzeće i u 2019. godini nastavilo politiku sigurnosti i kontinuiteta u snabdevanju potrošača prirodnim gasom uz konstantne napore na poboljšanju svih rezultata poslovanja, naročito u domenu naplate potraživanja i racionalizacije troškova poslovanja.

Prvu polovinu godine, kako je rečeno na sednici Nadzornog odbora, obeležile su i intenzivirane aktivnosti na strateškim projektima kao jednom od najvažnijih elemenata daljeg razvoja i napretka ne samo preduzeća Srbijagas, već i države u celini.

Sednici Nadzornog odbora predsedavao je predsednik Nadzornog odbora prof. dr Muamer Redžović, a pored članova Nadzornog odbora, prisutni su bili zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i članovi poslovodstva kompanije.

Milisav Pajević