Šta da uradite kada nađete povređenu pticu grabljivicu

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Ministarstvo zaštite životne sredine je u saradnji sa Nacionalnim parkom Đerdap u ponedeljak 10. februara 2020. godine, vratilo u prirodu jednu dugorepu sovu (Strix uralensis) nakon uspešne rehabilitacije u Zoološkom vrtu grada Beograda.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ovu dugorepu sovu koju je najverovatnije povredilo motorno vozilo, ošamućenu i onesposobljenu za let pronašli su meštani Štubika. Zavod za zaštitu prirode Srbije je povređenu pticu zbrinuo u Zoološkom vrtu grada Beograda, gde je joj je nakon veterinarskog pregleda pružena stručna nega narednih dvanaest dana. Tokom rehabilitacije ptica je uzimala hranu aktivno i pre vraćanja u prirodu utvrđeno je da je letno sposobna i u dobroj kondiciji. Odmah nakon prispeća u Nacionalni park Đerdap, dugorepu sovu su u prirodno stanište pustili predstavnik Grupe za sprovođenje CITES konvencije Ministarstva zaštite životne sredine, čuvar prirode i biolog Nacionalnog parka Đerdap i ornitolog Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

Sve ptice grabljivice su zaštićene nacionalnim propisima Republike Srbije i međunarodnim ugovorima poput Konvencije o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES konvencija). Dugorepa sova, takođe poznata i kao uralska sova, nalazi se u kategoriji strogo zaštićenih vrsta. Ova noćna ptica grabljivica je stanovnik očuvanih bukovih i bukovo-jelovih šuma u planinskim predelima, i veoma je retka na teritoriji Republike Srbije sa svega oko 100 gnezdećih parova.

Pre manje od dve nedelje predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine su u saradnji sa stručnjacima iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Zoološkim vrtom Palić i čuvarima zaštićenog područja Subotička peščara, pustili u prirodu još jednu dugorepu sovu koja je pronađena povređena u banatskom selu Krajišniku u decembru 2019. godine i koja je uspešno rehabilitovana u Zoološkom vrtu Palić. Rehabilitacija i puštanje nazad u prirodu svakog primerka ove vrste je veoma značajna za divlju populaciju dugorepe sove u Srbiji.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ukoliko pronađete povređenu, iznemoglu ili onesposobljenu pticu grabljivicu:

1- Pažljivo joj priđite jer će se povređena životinja osetiti ugroženom i čoveka će smatrati za predatora (s obzirom na to da će se najverovatnije braniti, posebno vodite računa na kandže);

2- Pokušajte da celu pticu prekrijete većim peškirom, odevnim predmetom i slično, kako bi sigurnije imobilisali životinju (ptice se obično umire ako ne vide oko sebe) ;

3- Stavite pticu u perforiranu kartonsku kutiju sa novinama na dnu (kutija mora da bude dovoljno velika da ptica ne ošteti/polomi letno perje i da ima dovoljno rupa sa obe strane kutije za protok vazduha);

4- Čuvajte pticu u kutiji na mirnom mestu (vodite računa da temperatura prostorije gde se ptica drži bude umerena, po mogućnosti između 10 i 20 stepeni Celzijusa);

5- Bez odlaganja kontaktirajte Zavod za zaštitu prirode Srbije (www.zzps.rs), Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (www.pzzp.rs), Ministarstvo zaštite životne sredine (www.ekologija.gov.rs) ili upravu najbližeg zaštićenog područja (nacionalni park, rezervat i sl.).

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine