Sredinom jula javna rasprava o skladištenju opasnog otpada u Valjevu

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće „Inos-Balkan“ podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada.

Kako je navedeno, zahtev se odnosi na istošene otpadne olovne akumulatore, otpadna vozila, otpadne kablove koji u sebi sadrže opasne materije, električni i elektronski otpad i otpadno ulje, a skladištenje će se vršiti na teritoriji opštine Valjevo.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet sajtu resornog ministarstva, kao i u prostorijama grada Valjeva u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana 15. jula 2016. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama grada Valjeva.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs