Srbiji potreban novi Zakon o otpadu

Svet

pks simpozijum o otpadu

Na Paliću je od 22. do 23. septembra održan Simpozijum „Stanje i perspektive farmaceutskog i medicinskog otpada“ sa međunarodnim učešćem.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja gospodin prof. dr Berislav Vekić na simpozijumu je istakao da je neophodno sistemski rešiti problem opasnog otpada u Republici Srbiji. On je podsetio i da je Evropska unija donirala 13,6 miliona evra koji su upotrebljeni za kupovinu 65 namenskih vozila, 121 autoklava, 80 drobilica i edukaciju oko 3000 zdravstvenih radnika.

Samostalni savetnik Privredne komore Srbije gospođa Ljiljana Tanasijević izjavila je da bi simpozijum o farmaceutskom i medicinskom otpadu između ostalog trebalo i da doprinese jačanju ekološke svesti građana, uspostavljanju integralnog sistema upravljanja otpadom i primeni zakonske regulative u ovoj oblasti. Ona je istakla i da bi otpad mogao postati značajan resurs za dobijanje sekundarnih sirovina i energije.

Na Simpozijumu „Stanje i perspektive farmaceutskog i medicinskog otpada“ zaključeno je i da bi trebalo doneti novi Zakon o otpadu zajedno sa odgovarajućim pravilnicima.

Simpozijum su organizovali Privredna komora Srbije, Klinički centar Srbije, Farmaceutski fakultet iz Beograda, Agencija za lekove i medicinska sredstva Beograd, Apoteka Beograd, „Investfarm Impeh“ iz Beograda, „Medical Waste Disposal“ iz Zrenjanina, Klinika „Impuls“ iz Beograda uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs