Srbiji oboren status u Međunarodnoj federaciji uzgajivača lipicanera, moguće i izbacivanje!

Vesti | Srbija

Srbija je imala status punopravne članice u Međunarodnoj federaciji uzgajivača lipicanera (LIF) čije je sedište u Varaždinu u Hrvatskoj. Međutim, Srbija je izgubila taj status i sada, kao i neke druge zemlje-posmatrači, ima rok od 2 godine da ispuni pravila o uzgoju lipicanera koja se odnose na neke zootehničke detalje i genealogiju.

Foto-ilustracija: Pixabay

Lipicaneri su rasa konja poreklom iz Slovenije, iz sela Lipica koje se nalazi tik uz granicu sa Italijom kod Trsta, odakle i potiče njihovo ime. Rasa je nastala u 16. veku i poznati su po tome što su potpuno bele boje kada odrastu.

Ovo međunarodno udruženje ima dokument naslovljen Poreklopisna knjiga o poreklu rase lipicanera, i ona važi sa sve članice, a Srbija nije ispunjavala uslove koji su propisani. Međutim, moguće je očekivati i izbacivanje Srbije iz LIF-a, ali to zavisi od mera koje Srbija sprovede u naredne dve godine.

Standardi koje domaći uzgajivači moraju da ispune su, između ostalog:

  • vršenje DNK analize ždrebadi radi utvrđivanja porekla;
  • prijaviti svako novorođeno grlo u roku od 6 dana od ždrebljenja;
  • ždrebe ne odvajati od majke dok posebna komisija ne izvrši evidenciju;
  • obavezno vođenje knjiga i za punokrvna grla i za grla koja iskaču iz osnovne linije.

Uzgajivači lipicanera u Srbiji navode da ne postoje uslovi da država dostavlja LIF-u sve tražene podatke jer ne postoji zakonska osnova, ali ni odgovarajuće službe koje bi morale svakodnevno da budu na terenu. Dodatni problem je što se ni DNK analiza ne može obaviti u Srbiji. Uzgajivači dodaju i da postoji bojazan da će puno obaveza i troškova pasti na leđa individualnih proizvođača ukoliko se Ministarstvo poljoprivrede ne uključi u rešavanje problema.

Izvor: Agro Media