Srbijagas ostvario pozitivna kretanja u poslovanju

Vesti | Goriva | Gas

 

Foto: Javno preduzeće „Srbijagas“

Foto: Javno preduzeće „Srbijagas“

U Novom Sadu je prošlog četvrtka održana sednica Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas“, kojoj je predsedavao prof. dr Muamer Redžović, predsednik Nadzornog odbora, a prisustvovali i u njenom radu učestvovali generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i izvršni direktori kompanije.

U okviru utvrđenog dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora usvojili su nekoliko izveštaja značajnih za poslovanje i razvoj kompanije.

Usvojeni su najpre Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja po energetskim delatnostima JP „Srbijagas“ za 2017. godinu, a zatim i Finansijski izveštaji kompanije i Finansijski izveštaji po energetskim delatnostima, za isti period, nakon izvršene revizije nezavisnog revizora.

Nadzorni odbor na sednici usvojio je i Konsolidovane finansijske izveštaje i Konsolidovani izveštaj o poslovanju JP „Srbijagas“ za period januar-decembar 2017. godine, a na dnevnom redu bio je i Izveštaj o poslovanju preduzeća za I kvartal 2018. godine.

S tim u vezi je konstatovano da je Javno preduzeće „Srbijagas“ i na početku ove godine ostvarilo pozitivna kretanja većine osnovnih pokazatelja poslovanja, na šta su uticale poslovne odluke i politika poslovanja definisana od strane menadžmenta i Nadzornog odbora, a u vidu konstantnih napora u pogledu racionalizacije troškova poslovanja, visokog stepena naplate tekućih dospelih potraživanja, poboljšane likvidnosti i smanjenja obaveza iz poslovanja.

Kako je istaknuto, predstoji nastavak aktivnosti kompanije na poboljšanju stepena naplate gasa, naročito potraživanja iz ranijeg perioda, kao i aktivnosti na realizaciji strateških investicionih projekata.

Milisav Pajević