Srbija usvojila zakone o turizmu i bezbednosti hrane

Vesti | Srbija

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o turizmu, kojim se omogućava veća zaštita korisnika turističkih usluga i smanjuje siva ekonomija, ali i naše zakonodavstvo usklađuje sa normama EU u delu koji se odnosi na organizovana putovanja i povezane turističke aranžmane.

Foto: Vlada Republike Srbije

Ključni cilj ovog zakona jeste unapređenje i koordinacija svih aktera i privatnog sektora u turizmu radi unapređenja konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije.

U narednom periodu očekuju se pojačane kontrole poslovanja turističkih agencija (ugovori, plaćanja, izdavanje fiskalnih računa), rada turističkih vodiča, ali i putovanja za sopstvene potrebe.

Kada je reč o ovlašćenju turističkih inspektora, uvedena je i mogućnost da oni mogu nastupiti kao anonimni korisnici usluge, što predstavlja novinu.

Takođe, propisuje se rok važenja legitimacija za turističke vodiče na deset godina, a prvi put se uvodi mogućnost polaganja ispita za turističke vodiče na znakovnom jeziku.

Poslanici su usvojili i Zakon o ugostiteljstvu, a kao prioritetan zadatak navedena je borba protiv sive ekonomije.

Lokalnim samoupravama su data šira ovlašćenja, ali i odgovornost, posebno u vođenju dela evidencije svih subjekata koji pružaju usluge smeštaja.

Zakonom se uvodi i centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma e-turista koji sadrži sve podatke o pružaocima usluge smeštaja.

Cilj uspostavljanja elektronskog sistema prijave i odjave turista jeste, između ostalog, smanjenje bespravnog rada.

Izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, koje su danas usvojene, obezbeđuje se visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, kao i efikasno funkcionisanje unutrašnjeg i međunarodnog prometa.

Zakonom je izuzeta genetički modifikovana hrana (GMO) koja je, kako se navodi u obrazloženju, definisana drugim propisom.

Uvodi se novi koncept kojim su obuhvaćeni svi sektori u lancu hrane, uključujući i proizvodnju hrane za životinje, primarnu proizvodnju, skladištenje, transport hrane i maloprodaju, čime je sistem bezbednosti hrane u Srbiji postao sveobuhvatan i integrisan.

Takođe, predviđeno je osnivanje Saveta za bezbednost hrane, koji bi bio zadužen za davanje naučnog mišljenja i pomoć nadležnim organima, kao i za preduzimanje hitnih mera.

Skupština Srbije je danas usvojila i izmene Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, kao i o sredstvima za zaštitu bilja.

Milisav Pajević