Srbija učestvuje u INTERREG programu

Srbija

interreg starapazova.rs

Prošle nedelje je delegacija Instituta ISWA (Institute for Sanitary Engineering , Water Quality and Solid Waste Management) iz Štutgarta u pokrajini Baden-Virtemberg posetila opštinu Stara Pazova.

Predsednik opštine Stara Pazova gospodin Đorđe Radinović podsetio je prisutne da je sa uspehom završena Studija „Analiza upravljanja otpadnim vodama, biomasom i energijom u opštini Stara Pazova i Inđija“. On je dodao da se na osnovu ove studije trenutno sprovodi merna kampanja za biološko-hemijsku analizu otpadnih voda u Staroj Pazovi.

Pomoćnik predsednika opštine Stara Pazova gospodin Dragoljub Trifunović izjavio je da projekat izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proizvodnju biogasa u Staroj Pazovi ima status prioritetnog projekta, a podržan je i od strane Vlade Nemačke i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Delegacija ISWA instituta predstavila je INTERREG program 2014-2020, čiji je cilj interregionalna kooperacija između 14 zemalja kroz koje prolazi reka Dunav. Opština Stara Pazova će kao jedan od partnera u projektu izraditi Projekat analize kvaliteta vode reke Dunav, kako bi se utvrdio kvalitet vode Dunava. Analizu će raditi Institut ISWA, i to kao projekat povezan sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Evropska komisija će INTERREG program objaviti početkom sledeće godine, a do sada je potvrđeno učešće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Budimpešti.

Inače, ovo nije prva saradnja Nemačke i Srbije iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Krajem septembra ove godine potpisan je Memorandum o unapređenju saradnje između Nemačke i Srbije iz ove oblasti.

Sandra Jovićević

foto: starapazova.rs