Srbija postala članica Međuvladine platforme o biodiverzitetu

Foto-ilustracija: Unsplash (Dino Kajtez)

Republika Srbija postala je 137. članica Međuvladine naučno-političke platforme o biodiverzitetu i uslugama ekosisistema (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), objavljeno je na internet stranici https://ipbes.net/serbia-137th-ipbes-member.

Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine, Vlada Republike Srbije utvrdila je Osnovu za pristupanje Republike Srbije ovoj platformi.

Cilj Platforme je da ojača povezivanje nauke i politike u oblasti biološke raznovrsnosti i usluga ekosistema radi očuvanja i održivog korišćenja biološke raznovrsnosti, dugoročnog ljudskog blagostanja i održivog razvoja, kroz sticanje novih znanja, tematske procene stanja biodiverziteta, podršku sprovođenju politika u oblasti biodiverziteta i izgradnju kapaciteta.

Jedna od glavnih uloga Platforme je globalna procena stanja biodiverziteta, ekosistema i usluga koje pružaju društvu, kao i izrada posebnih tematskih i regionalnih procena, uz jačanje uloge nauke i struke u procesu donošenja odluka na nivou globalnih politika zaštite biodiverziteta. Platforma pomaže državama članicama da ubrzaju napredak u ispunjavanju ključnih međunarodnih obaveza koje proističu iz Ciljeva održivog razvoja, globalnih Aiči ciljeva Strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020 Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti i Pariskog sporazuma o klimatskim promenama.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine