Srbija podržava ciljeve MAAE

Srbija | Nuklearna energija

20160928_103537-small

U četvrtak 29. septembra 2016. godine u Beču u Austriji održana je Generalna konferencija MAAE (Međunarodna agencija za atomsku energiju).

Predsednik Pregovaračke grupe 27 gospođa Stana Božović izjavila je da Srbija podržava ciljeve Međunarodne Agencije o sigurnoj i bezbednoj primeni nuklearne energije. Kako je istakla, zaštita javnog zdravlja i životne sredine nalazi se među osnovnim ciljevima, a Republika Srbija ulaže i značajne napore u obezbeđivanju zakonodavnog i regulatornog okvira.

Gospođa Božović je napomenula da su budući planovi Republike Srbije u ovoj oblasti usvajanje Integrisanog plana nuklearne bezbednosti, dalja implementacija Kodeksa postupanja u vezi sigurnosti i bezbednosti radioaktivnih izvora, kao i Vodiča koji se odnosi na uvoz i izvoz radioaktivnih izvora. Dodala je da su ovi i slični napori na jačanju kapaciteta i poboljšanja infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja i nuklearnoj sigurnosti prepoznati od strane MAAE i podržani kroz više nacionalnih i međunarodnih projekata, kroz koje je omogućena relevantna ekspertska i tehnička pomoć.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević