Srbija održala prateći događaj na konferenciji o klimatskim promenama u Maroku

Srbija | Klimatske promene

slika1

U petak 18. novembra 2016. godine u Maroku u Marakešu Republika Srbija organizovala je prateći događaj „Uloga civilnog sektora i lokalnih samouprava u sprovođenju Nacionalnih ciljeva smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte“.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović navela je da je jedna od ključnih planiranih aktivnosti resornog ministarstva u oblasti klimatskih promena, pored obaveznih aktivnosti koje se tiču zakonadavnih, unapređenje saradnje sa lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva. Ona je naglasila i potrebu efikasnijeg uključenja privrede, posebno privatnih kompanija, u finansiranje i realizaiciju nacionalnih akcija, a koje doprinose ispunjenju globalnog cilja, odnosno zadržavanju porasta globalne temperature. Gospođa Božović je najavila i brzi početak realizacije projekta, u saradnji sa UNDP, koji će u potpunosti biti namenjen lokalnim samoupravama.

Ovaj projekat, kao i aktivnosti i planovi Republike Srbije u oblasti klimatskih promena i inicijative koje se realizuju na nivou lokalnih samouprava u saradnji sa UNEP predstavljene su na ovom pratećem događaju. Takođe, predstavljene su aktivnosti koje na nivou lokalnih samouprava realizuje ili planira BOŠ, a od značaja su za kreiranje i sprovođenje klimatskih politika. Održan je i bilateralni sastanak sa zvaničnom delegacijom Češke. U načelu su razmotrene mogućnosti saradnje u oblasti klimatskih promena. Srpska strana je podvukla značaj iskustava koje Češke u oblasti ima, a kao država članica EU, posebno sa aspekta sprovođenja zakonodavstva. Češka strana je izrazila interesovanje za učešće u zajedničkim projektima koji bi bili finansirani iz globalnog Zelenog klimatskog fonda.

Ministarstvo je ovaj događaj organizovalo u saradnji sa Programom UN za razvoj (UNDP) i nevladinom organizacijom Beogradska otvorena škola (BOŠ).

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević