Srbija na začelju Evrope po korišćenju otpada kao goriva

Foto-ilustracija: Pixabay

Srbija se nalazi ispod nivoa najgorih zemalja Evropske unije (EU) po procentu zamene fosilnog goriva gorivom dobijenim od otpada, rekla je direktorka Udruženja cementne industrije Srbije Dejana Milinković. Ona je posle obilaska fabrike cementa Lafarž u Beočinu rekla da je važno da se regulatorno, ali i na tržištu obezbedi dovoljna količina pouzdanog i stabilnog otpada koji bi fabrike mogle da koriste kao zamenu za fosilna goriva.

„Od 2008. godine u Srbiji je započeto spaljivanje, odnosno upotreba otpada kao goriva i zamenjeno je 22% fosilnog goriva, ali je EU supstituisala više od 40%“, rekla je Milinković 18. oktobra.

Dodala je da je Srbija na tako niskom nivou upotrebe otpada kao goriva i zbog zakona koje treba uskladiti sa evropskim i podzakonskih akata koji su neprimenljivi.

„Potrebno je urediti i tržište otpada“, rekla je ona i istakla da na domaćem tržištu otpada ne postoji sigurna količina i pouzdan sastav i kvalitet otpada da bi se koristio kao zamena za gorivo.

Proizvođači cementa, prema rečima Milinkovićeve, koriste godišnje oko 50.000 tona otpada kao izvor energije i oko 320.000 tona otpada kao zamenu za prirodne sirovine i spremni su da ponude rešenja za zbrinjavanje značajnih kolilina različitih vrsta otpada bez posledica na životnu sredinu.

Direktor kompanije Lafarž Dimitrije Knjeginjić rekao je da svaka zemlja koja strateški pristupa rešavanju problema otpada u cementnoj industriji pronalazi partnera jer se cementne peći koriste za kontrolisano sagorevanje goriva dobijenog preradom otpada.

„Na taj način se smanjuje potrošnja neobnovljivih rezervi fosilnih goriva, smanjuju troškovi i štiti životna sredina“, rekao je on.

Poslovno Udruženje cementara Srbije čine cementare u Beočinu, Popovcu i Kosjeriću.

(Euractiv)