Srbija posvećena primeni Agende UN o održivom razvoju

Vesti | Svet

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku u Vladi Republike Srbije i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine Slavica Đukić Dejanović prisustvuje 52. zasedanju Komisije za populaciju i razvoj u Ujedinjenim nacijama u Njujorku.

Foto: pixabay

Tema ovogodišnjeg okupljanja, koje se održava od 1. do 5. aprila, jeste „Pregled i ocena primene Programa akcije Međunarodne konferencije za populaciju i razvoj i doprinos pregledu i praćenju implementacije Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Ove godine se obeležava 25 godina od konferencije u Kairu, kada je usvojen Program akcije od strane 179 država, a koji je u svojoj osnovi imao inovativnu viziju povezanosti populacije, razvoja i individualnog blagostanja ljudi.

Đukić Dejanović je, istupajući u generalnoj debati, istakla da je Srbija tokom 25 godina od usvajanja Programa akcije aktivno radila na izgradnji društva koje poštuje ljudska prava i dostojanstvo, i u kome je pristup uslugama, posebno zaštite reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice, omogućen svima.

Ona je naglasila da Srbija ostaje posvećena nastavku primene populacionih i razvojnih strategija, posebno od kada je formiran Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

Prema njenim rečima, Vlada Republike Srbije usvojila je novu Strategiju podsticanja rađanja 2017. godine, usklađenu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, što ima za cilj ne samo socioekonomsku podršku porodicama, već i ostale vidove podrške ustanovljene Programom akcije.

Ministarka je istakla da nedavno usvojen Nacionalni program očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana uzima u obzir sve važnije izazove u vezi sa seksualnim i reproduktivni zdravljem.

Đukić Dejanović je kao primer navela upotrebu nepouzdanih metoda kontracepcije, rastući broj neplaniranih trudnoća i abortusa, kao i visokorizično seksualno ponašanje adolescenata i omladine, uz napomenu da pomenuti dokument predlaže konkretne mere za rešavanje ovih izazova.

Milisav Pajević