Srbija do 2030. godine mora da reciklira polovinu komunalnog otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Na Paliću je u toku savetovanje posvećeno tretmanu otpada.

Načelnik odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Radmila Šerović izjavila je da kada govorimo o otpadu, treba da naučimo ili prosto budemo svesni toga da o otpadu više ne razmišljamo kao o otpadu koji će se odložiti na deponiju nego otpadu koji će se ponovo iskoristiti u procesu reciklaže, njegovoj ponovnoj upotrebi, korišćenju otpada u energetske svrhe.

Na savetovanju je rečeno da je Srbija na pola puta kada je reč o ispunjenju standarda u oblasti zaštite životne sredine. Istaknut je porast industrije reciklaže, kao i da su za postizanje preostalih ciljeva kako otpad više ne bi bio smeće potrebne dve stvari – promena navika svakog od nas i finansijska podrška. Istaknuto je i da Srbija ima obavezu da do 2030. godine reciklira polovinu komunalnog otpada. Da bi se to ostvarilo, finansiraju se gradnje regionalnih deponija, a svaki građanim će morati da menja svoj odnos prema otpadu.

Na skupu će učestvovati više od 300 stručnjaka koji će predstaviti više od 50 radova posvećenih saveremenim dostignućima u tretmanu industrijskog, farmaceutskog i medicinskog otpada.

izvor: rtv.rs