Srbija će primeniti preporuke EU o zabrani korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu

Delegacija Srbije koju predvodi ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na Neformalnom sastanku ministara zaštite životne sredine zemalja članica Evropske unije, koji se održava u Bukureštu, učestvovala je na sesiji „Upravljanje vodama-kontrola zagađenja voda plastikom/mikroplastikom, od reka do mora“.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Delegacija Srbije je tom prilikom ukazala da je Srbija usvojila Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu i da se se radi na novoj Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom.

Vidnom napretku u ovoj oblasti je doprinela i kampanja koja je rezultirala smanjenjem ukupne potrošnje plastičnih kesa za 80 odsto, odnosno 50 kesa po građaninu, što je u skladu sa EU standardima.

Srbiji je dragocena podrška Evropske unije u dostizanju evropskih standarda, posebno u upravljanju otpadom i otpadnim vodama koje je prioritetno pitanje u oblasti zaštite životne sredine.

U postizanju smanjenja zagađenja reka, važne su zajedničke misije i aktivnosti sa susednim zemljama, kao i na nivou EU.

Milisav Pajević