Srbija će biti više uključena u formiranje Energetske unije

Srbija

report.az

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji gospodin Frejk Janmat izjavio je da Evropska unija ima u planu da što više uključi Republiku Srbiju u formiranje evropske Energetske unije. On je istakao i da će Evropska unija finansijski podržati realizaciju energetskih projekata koji će povezati region. Gospodin Janmat je rekao i da je u planu da do 2020. godine Republika Srbija dobija godišnje oko 200 miliona evra iz IPA fondova Evropske unije, ali da su Srbiji na raspolaganju i krediti Evropske investicione banke.

Predstavnik Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Republici Srbiji gospodin Aleksandar Kovačević dodao je da će Republika Srbija morati da ispunjava materijalne i zakonodavne obaveze koje su preuzete u okviru saradnje sa Energetskom zajednicom Jugoistočne Evrope. Prema njegovim rečima, prve takve obaveze moraju biti ispunjene već 2018. godine, a uvođenje alternativnih goriva bi mogao da bude jedan od načina za ispunjavanje tih obaveza.

Kako je gospodin Kovačević istakao, cene energenata u Republici Srbiji dodatno su pale zbog pada cene nafte na globalnom tržištu i zbog toga treba podići efikasnost proizvodnih kompanija kako bi njihovi proizvodi bili konkurentni i na svetskom tržištu.

Sandra Jovićević

foto: report.az