Sprovedena akcija ozelenjavanja u Rumi

Foto: pixabay

Javno preduzeće „Komunalac“ iz Rume sprovelo je akciju ozelenjavanja sadnjom 140 sadnica raspoređenih na nekoliko lokacija.

Drveće je posađeno na ukupno sedam lokacija, a reč je, pre svega, o lokacijama gde je drveće oštećeno u nevremenu 17. septrembra ove godine, ali i o mestima u Rumi gde nedostaju zelene površine. Jedna trećina stabala je zasađena na groblju „Barunovac“, na mestima gde je groblje prošireno, a nije bilo zasađenog drveća.
Drveće je još zasađeno u Internet parkiću u centru grada, u Ulici Avgusta Cesarca i Ticanovoj ulici, u Velikom parku, dvorištu iza zgrade starog DDOR-a i dečijem igralištu kod zgrade JP Elektrovojvodina.

Rumski „Komunalac“ je zasadio drvorede sorbusa, kuglasti i srebrnolisni javor, crvene dekorativne šljive, žalosni dud, crni bor i čemprese.
Vrednost radova na ozelenjavanju je oko pola miliona dinara.

Milisav Pajević