Sproveden selektivni izlov srebrnog karaša iz Palićkog jezera

Vesti | Srbija

Selektivni izlov srebrnog karaša sa ciljem smanjenja populacije ove riblje vrste jedna je od mera čiji je cilj poboljšanje kvaliteta vode jezera Palić.

Palić

Foto: Jelena Kozbašić

Tome će doprineti i izgradnja 15 kilometara nove kanalizacione mreže, čija izgradnja počinje polovinom avgusta, a omogućiće priključke za oko 500 domaćinstava ovog turističkog naselja.

U okviru projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš„, koji posredstvom KfW banke Vlada Nemačke finansira sa 6,5 miliona evra, JP „Palić Ludaš“ i ove godine je sprovelo selektivni izlov srebrnog karaša radi sanacije i očuvanja Palića, odnosno poboljšanja kvaliteta vode u jezeru.

„Ove godine izlovljeno je oko 20 tona srebrnog karaša, takozvane babuške. U međuvremenu je konstatovano da se u jezeru pojavio i smuđ, za koga je poznato da živi samo u čistoj vodi. To znači da se polako popravlja kvalitet vode u jezeru“, kaže Marta Dobo, direktorka JP „Palić Ludaš“.

Oko dva miliona evra namenjeno je za proširenje postojeće i izgradnju nove kanalizacione mreže u naselju Palić, na koju je trenutno priključeno svega 35 odsto domaćinstava.

Polovinom avgusta istovremeno počinju radovi na izgradnji kanalizacione mreže na šest lokacija, a oko 500 domaćinstava koja imaju septičke jame sada ima mogućnost da dobije priključak.

„Gradićemo 15 kilometara nove kanalizacione mreže. Pored toga, planirana je i izgradnja dodatnih pet kilometara potisnog voda. Naime, sva otpadna voda naselja Palić treba da se „prebaci“ u Suboticu, na gradski prečistač. Potisni vod služi za tu svrhu“, objašnjava Đerđ Šugar, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Subotice.

Građani koji žele priključak na novu kanalizacionu mrežu na Paliću treba da podnesu zahtev JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Subotici.

Cena priključka iznosiće 27.000 dinara po domaćinstvu, a moći će da se plati na 24 mesečne rate. Planirano je da radovi budu završeni u roku od osam meseci, odnosno do aprila 2020. godine.

Izvor: RTV/Rada Sarić

Milisav Pajević