Sprečiti dalju devastaciju reke Tare

Vesti | Region

 

Foto: Pixabay.com

Ekološki pokret ,,Ozon“ i Ekološko društvo ,,Breznica“ smatraju da radovi koji se trenutno izvode u koritu reke Tare degradiraju njenu ekosistemsku vrednost, što nanosi nesagledive ekološke i ekonomske posledice i predstavlja dalje obesmišljavanje Ustavom definisanog razvojnog pravca ekološke države Crne Gore.

Upravo zato pozivamo poslanike Skupštine Crne Gore da pomognu organizovanje referenduma na kom bi se građani izjasnili oko toga da li žele da se zbog potrebe izgradnje autoputa menja njen prirodni izgled, koji ima svoje specifičnosti kao što su sezonske varijacije, ali upravo zato i neprocenjivu vrednost i jedinstvenost.

Donošenjem Deklaracije o zaštiti reke Tare, u decembru 2004. godine, poslanici Skupštine Republike Crne Gore,  prepoznali su takođe da jedino referendumom u kom će učestvovati svi građani, možemo kao ozbiljno društvo odlučiti o načinu njene valorizacije, što je trebalo da bude obaveza Vladi Crne Gore prilikom samom planiranja ulaska u projekat auto puta.

Kako je Crna Gora jedna od potpisnica Arhuske konvencije, a naše organizacije posvećeno i konkretno doprinose njenoj primeni i ovog puta podsećamo da sem Ustava Crne Gore i ovaj međunarodni ugovor prepoznaje pravo učešća javnosti u procesu odlučivanja za projekte koji imaju uticaj na kvalitet životne sredine.

Kako je autoput jedan od najvećih infrastrukturnih projekata, pa samim tim ga prati i mnogo kontroverzi, verujemo da se mora održati referendum u slučajevima kada se njegovom realizacijom ugrožavaju prirodni resursi po kojima je Crna Gora prepoznatljiva i koji treba da služe za potrebe nacionalnog brendiranja ekološke države, što je po nama jedini razvojni pravac, koji dobrim upravljanjem može garantovati ekonomske benefite za građane sadašnjih i budućih generacija.

Imajući u vidu da se stvara navika da o najvažnijim društvenim pitanjima, koja nose i zaduživanje,  odlučuje bez direktnog učešća građana, te da su i Deklaraciju o zaštiti Tare tadašnji poslanici usvojili kao građani, smatramo da je referendum jedini način da se dokaže stepen demokratičnosti institucija sistema, ali i pokaže potreba poštovanja prava garantovanih Ustavom i Arhuskom konvencijom.

Naše organizacije će o ovoj inicijativi obavestiti i skupštinski Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i tražiti da se inicira kontrolno saslušanje predstavnika Vlade zbog obesmišljavanja Deklaracije o zaštiti reke Tare, pa samim tim i ponižavanje Skupštine Crne Gore., stoji u saopštenju koje su potpisali Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“ i Milorad Mitrović, izvršni direktor Ekološkog društva ,,Breznica“ Pljevlja.

Milisav Pajević