Španija neuspešna u ispunjavanju obaveza prečišćavanja komunalnih otpadnih voda

Vesti | Svet | Održivi razvoj

Foto-ilustracija: Unsplash (Willian Justen de Vasconcellos)

Evropska komisija poziva Španiju da se uskladi sa zahtevima Direktive Veća 91/271/EEZ o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda. Države članice Evropske unije moraju da osiguraju sekundarno prečišćavanje svih ispusta iz aglomeracija s populacijskim ekvivalentom većim od 2.000, odnosno naprednije prečišćavanje za aglomeracije s populacijskim ekvivalentom većim od 10.000 na određenim osetljivim područjima.

Sekundarnim prečišćavanjem dopunjuje se uklanjanje krutih tvari iz komunalnih otpadnih voda (tzv. primarno prečišćavanje) tako da se organski oblici razgrađuju upotrebom bakterija. Ponekad je potrebno dalje prečišćavanje (tercijarno) kako bi se zaštitila izuzetno osetljiva vodena površina.

Tercijarno prečišćavanje može uključivati dezinfekciju prečišćene otpadne vode kako bi se zaštitile vode za kupanje ili vode u kojima žive školjke. Može uključivati i uklanjanje fosfora ili nitrata (hranjivih oblika prisutnih u otpadnim vodama) radi zaštite voda kojima preti eutrofikacija.

Zahtevima Komisije otkriveno je opšte nepoštovanje obaveze iz Direktive uglavnom u velikim aglomeracijama u Španiji pa je u decembru 2016. poslata službena opomena. Tehnička procena odgovorâ Španije pokazuje da još uvek postoji veliki broj neusklađenosti s obavezama iz Direktive jer 133 aglomeracije ispuštaju otpadne vode u normalna ili osetljiva područja. Uprkos određenom napretku, ne očekuje se da će u skorije vreme biti postignuta potpuna usklađenost. Komisija zato upućuje obrazloženo mišljenje i traži od Španije da ubrza usklađivanje.

Španija ima rok od dva meseca za odgovor. Ukoliko ne preduzme potrebne mere u roku od dva meseca, Komisija može da odluči da uputi predmet protiv nje Sudu Evropske unije.

Izvor: Evropska komisija