Španija planira da postane potpuno održiva do 2050. godine

Foto: pixabay

Španija je postavila vrlo ambiciozne ciljeve, da se u potpunosti napaja na obnovljive izvore energije do 2050. godine.

Ovo nije samo prazno obećanje, već je osmišljen i konkretan plan. Kako bi to postigla vlada Španije najavila je da će u narednih 10 godina, svake godine instalirati solarna i vetro postrojenja sa po najmanje 3GW kapaciteta.

Podsetimo se da je nedavno u Španiji ukinut „solarni porez“ koji je do sada usporavao prelazak na obnoljive izvore energija, na taj način je potrošačima omogućeno da lakše kupe i instaliraju sopstvene solarne panele.

Da su vrlo ozbiljno shvatili zadatak borbe protiv klimatskih promena pokazuje i to da španske vlasti planiraju da potpuno dekarbonizuju svoju ekonomiju, tj. da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte za čak 90 odsto. Strategija koju su osmislili podrazumeva da se zatvore svi rudnici u Španiji a zaposlenima da se ponudi mogućnost ranijeg odlaska u penziju, ili pak preškolovavanje za zelene poslove.

Energetska efikasnost pospešiće se za čak 35 odsto u narednih 11 godina a to će se dobrim delom postići, pored toga što se neće izdavati dozvole za kopanje nafte, time što će se uvesti nova regulativa koja nalaže da čitav javni sektor sme da zakupljuje prostore samo u zgradama koje su skoro potpuno održive.

Prodaja automobila na benzin i dizel goriva će biti zabranjena a ovaj zakon bi trebalo da stupi na snagu do 2040. godine.

Reakcija stručne javnosti na planove vlade vrloje pozitivna. Lorens Tubijana, izvršna direktorka Evropske klimatske fondacije, koja je učestvovala u stvaranju Pariskog sporazuma izjavila je da je plan vlade Španije revolucionaran i inspirativan. „Najavom ovog plana Španija je pokazala da je smrtno ozbiljna u nameri da se bori protiv klimatskih promena i pokazuje kako će korak po korak postići svoje ciljeve i doći do svih prednosti koje ovakva ekonomija nudi,“ izjavila je.

Milan Zlatanović