Sombor nabavlja 20 polupodzemnih kontejnera

Srbija | Upravljanje otpadom

26528 - Polupodzemni kontejner

Grad Sombor raspisao je javnu nabavku za kupovinu 20 polupodzemnih kontejnera za odlaganje otpada.

Kontejneri bi trebalo da budu zapremine do 5 kubnih metara, a dve trećine bi trebalo da budu ukopani u zemlju. Investitor može odabrati koja vrsta otpada će se odlagati u ovim kontejnerima, a trebalo bi da budu konstruisani tako da ih mogu koristiti i deca i osobe sa invaliditetom. Osim toga, kontejneri moraju sami da se zatvaraju, a poklopac ne bi smeo da ispušta bilo kakve mirise.

Deo sredstava za nabavku kontejnera obezbeđen je putem Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a rok za podnošenje ponuda je 20. jun 2016. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

foto: soinfo.org