Sombor: Javna rasprava o Nacrtu odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o pripremi i distribuciji vode za piće

Vesti | Srbija

Foto: Wikipedia/Marcin Szala

Od 17. do 25. novembra 2017. godine trajaće javna rasprava o Nacrtu  odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području grada Sombora.

Javna prezentacija odluke i završna rasprava održaće se 27. novembra ove godine, u vremenu od 10 do 11 časova u sali 108, u zgradi lokalne samouprave (Trg cara Uroša 1, Sombor).

Razlozi za izmene i dopune odluke proizilaze iz činjenice da su stvoreni formalni uslovi za preuzimanje vodovoda u Aleksi Šantiću, Doroslovu, Riđici, Svetozaru Miletiću, Stanišiću, Staparu, Telečki, Bačkom Monoštoru, Kolutu i Bačkom Bregu, od strane JKP „Vodokanal“, ali nisu stvoreni tehnički uslovi za očitavanje potrošnje vode preko vodomera u navedenim selima.

Da bi se stvorili potrebni tehnički uslovi potrebno je izvršiti baždarenje vodomera, a tamo gde ih nema izvršiti ugrađivanje i izvršiti druge tehničke pripreme, što iziskuje određeni vremenski period i materijalna sredstva.

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, predlaže da se u navedenim selima potrošnja vode utvrđuje paušalno i to tri metra kubna vode po članu domaćinstva, uz naknadu za održavanje vodovodnog priključka po domaćinstvu. Na ovaj način potrošnja vode bi se utvrđivala sve dok se ne steknu uslovi za očitavanje potrošnje vode preko vodomera.

Predloge, sugestije i komentare na Nacrt odluke građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša br. 1, 25000 Sombor, i u elektronskom obliku na e-mail vdespotovic@sombor.rs , najkasnije do 25. novembra ove godine.

Nakon završetka rasprave, Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora sačiniće izveštaj o javnoj raspravi koji će sa Nacrtom  odluke na dalje odlučivanje dostaviti Gradskom veću grada Sombora.

Milisav Pajević