Sombor dobio uzorkivač za beleženje kvaliteta vazduha

Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja da podržava aktivnosti lokalnih samouprava u oblasti jačanja kapaciteta monitoringa kvaliteta vazduha.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U Agenciji za zaštitu životne sredine juče je potpisan Ugovor o ustupanju sekvencijalnog uzorkivača suspendovanih čestica PM10 Zavodu za javno zdravlje Sombor.

Uređaj će pomoći u dobijanju akreditacije metoda uzorkovanja i merenja koncentracije ovog polutanta u cilju vršenja posmatranja i beleženja kvaliteta vazduha na lokaciji koju će definisati Gradska uprava Grada Sombora.

Tokom sastanka direktorka Zavoda, prim.mr.sci.med.dr. Dragoslava Čubrilo i direktor Agencije, Filip Radović, razmatrali su mogućnosti proširenja stručne saradnje u okvirima zakonskih nadležnosti dve institucije.

Milisav Pajević