Solin dobio 3,3 miliona kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

Ministar zaštite životne sredine i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić i gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević potpisali su Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina.

Ukupna vrednost projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je 4.086.620,26, kuna, a projekat se sufinansira sa 3.315.333,31 kuna bespovratnih EU sredstava kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, što iznosi 85 odsto prihvatljivih troškova projekta.

Ministar Ćorić je izjavio da je svako novo reciklažno dvorište u Republici Hrvatskoj korak ka ostvarenju naših ciljeva u kontekstu kreiranja cirkularne ekonomije i efikasnog upravljanja otpadom. Ministarstvo je kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija upravo za izgradnju reciklažnih dvorišta namenilo 214,5 miliona kuna. U poslednjih šest meseci smo u okviru javnog poziva primili 67 zahteva, a u ovom trenutku su 43 zahteva pozitivno ocenjena za sufinansiranje, rekao je ministar Ćorić.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević zahvalio je resornom ministarstvu na brzini rešavanja predmeta istakavši kako je Ministarstvo primilo zahtev Solina 2. oktobra, projekt je prošao administrativnu, finansijsku i tehničku kontrolu i već je 17. novembra donesena odluka o finansiranju. Ovim odobrenim sredstvima, kao i sredstvima Grada Solina i Splitsko-dalmatinske županije, Grad je dobio mogućnost izgradnje reciklažnog dvorišta površine 1.500 metara kvadratnih u kome će se reciklirati čak 15 grupa otpada.

Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Solina doprineće povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže deponije, pre svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog komunalnog otpada i posebnih kategorija otpada.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević