Solarni suncokret

Svet

solarni suncokret

Kompanija Alright Energy“ iz Švajcarske i IBM Research nedavno su predstavile novi projekat koji osim što proizvodi električnu i toplotnu energiju, može proizvoditi i vodu za piće.

Ovaj projekat nazvan solarni suncokret ima paraboličnu bazu od 40 kvadratnih metara napravljenu od patentiranog betona od vlakana. U njenoj unutrašnjosti nalazi se 36 eliptičnih ogledala obloženih srebrnom folijom koja koncentrišu sunčevo zračenje i usmeravaju ga prema prijemniku. Prijemnik je prekriven fotonaponskim čipovima, a hladi se pomoću vode. Postoji mogućnost da ovaj sistem proizvodi između 30 i 40 litara pijaće vode po metru kvadratnom, kao i da prerađuje morsku vodu u vodu za piće.

Sistem proizvodi 12kWh električne energije i 20kWh toplotne energije. Čak 80 odsto prikupljene sunčeve energije može pretvoriti u električnu i toplotnu energiju.

U planu je da se komercijalna verzija ovog sistema nađe na tržištu 2017. godine.

Sandra Jovićević

foto: ibm.com