Solarni paneli na krovovima sirijskih bolnica

Svet | Solarna

Foto-ilustracija: Pixabay

Pre početka rata 2011. godine, Sirija je bila potpuno elektrifikovana, sa 95% domaćinstava priključenih na elektrodistributivnu mrežu. Ova zemlja nekada je bila energetski centar, sa mrežom od 15 elektrana uključujući TE Aleppo i tri hidroakumulacije.

Međutim, nakon šest godina rata, ovo se u potpunosti promenilo jer su elektrane i elektrodistributivna mreža slučajno i taktički uništene, a šteta na elektroenergetskom sistemu procenjuje se na pet milijardi američkih dolara. Distributivna mreža je uništena, elektrane nestaju, mnoge transformatorske stanice su srušene, kao i neke ključne linije.

U delu zemlje koji je držao ISIS infrastruktura delimično radi, ali smanjenim kapacitetom. Ova situacija učinila je Sirijce zavisnim od upotrebe visoko zagađujućih i skupih dizel generatora koji proizvode električnu energiju i tako pokrivaju osam procenata potreba države. Nedostatak električne energije ima drastičan uticaj na život ljudi, a najurgentnije stanje je u bolnicama. Iz tog razloga, humanitarna organizacija Unija za zdravstvenu zaštitu (UOSSM) pokrenula je projekat postavljanja fotonaponskih panela na krovove bolnica, krajem 2016. godine. To je hibridni sistem koji je sada izgrađen na krovu jedne bolnice i uključuje 480 panela, svaki 265 W ili ukupno 127 kW, bateriju i dizel generator u paralelnom radu, a instalirano je i 18 invertera.

Očekuje se da će ovaj sistem u toku godine zadovoljiti 30 do 40% ukupne potrošnje električne energije u bolnici, a ključna je električna energija za operacione sale. UOSSM sada radi na pet novih projekata sa fotonaponskim panelima u sirijskim bolnicama, te se procenjuje da bi za Siriju optimalno obnovljivo rešenje za budućnost bile mikromreže, posebno u selima, koja na taj način zajedno mogu ostvariti benefite.

Izvor: energetika-net.com