Solarna farma za potrebe „Hondine“ fabrike

Svet

solarna elektranaHolandska kompanija „Eneko” (Eneco) novi je investitor projekta solarne farme „Sejvor” (Sevor Farm Solar), pogona za proizvodnju solarne energije nedaleko od britanskog grada Swindon.

Nakon završetka postrojenja, planiranog za početak naredne godine, ova solarna farma će pokrivati 64% godišnjih potreba za energijom fabrike „Hondа“.

Solarnu elektranu snage 10MW „Eneko“ gradi zajedno sa kompanijom podizvođačem (AEE Renewales).

Od svog dolaska na tržište Velike Britanje 2008. godine kompanija „Eneko” ulagala je uglavnom u projekte generisanja energije vetra. Prva investicija proizvodnje solarne energije na teritoriji Britanije još jedna je u nizu projekata koje je kompanija već realizovala u Holandiji, Francuskoj i Belgiji, čime se ova solarna farma priključuje globalnom projektu kompanije u proizvodnji solarne energije ukupne snage 36MW.

Na lokalnom nivou ova solarna elektrana samostalno pokriva potrebe velike privredne proizvodnje, što je primer koji kompanija „Eneko” želi da sledi s ciljem podrške strategije održive energije.

D.M.