Solarna energija pokrivaće 97 odsto energetskih potreba upravne zgrade Elektroprivrede CG!

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) kreće u realizaciju projekta „Energetska obnova i adaptacija upravne zgrade EPCG“ čime će dati pozitivan primer kompanije koja primenjuje savremene standarde u oblasti energetske efikasnosti i promoviše trendove smanjenja potrebe za energijom iz konvencionalnih izvora.

Foto: EPCG

Prva faza projekta podrazumeva izgradnju solarne elektrane na krovu i parking prostoru upravne zgrade kompanije u Nikšiću. Namera je da se na taj način obezbedi deo energije za pokrivanje potreba potrošnje u objektu, koji bi u prvoj godini korišćenja, prema rezultatima proračuna potencijalno proizvedene električne energije, bio dovoljan za pokrivanje oko 40 odsto godišnjih energetskih potreba.

Instalacijom više od 1.000 solarnih panela uz primenu ostalih mera energetske efikasnosti, predviđenih projektom „Energetska obnova i adaptacija upravne zgrade EPCG“, dobiće se energetski neutralan objekat.

Energetski deo projekta obuhvata i toplotnu izolaciju spoljašnjih zidova, zamenu fasadne bravarije, toplotnu i hidroizolaciju krova, ugradnju savremenog sistema grejanja i klimatizacije, te zamenu postojećih rasvetnih tela LED svetiljkama.

Realizacijom svih ovih poslova potrebe za energijom u upravnoj zgradi će se znatno smanjiti, a proizvodnja električne energije iz solarne elektrane na krovu i parkingu upravne zgrade EPCG, u tom slučaju, pokrivaće i do 97 odsto ukupnih potreba za energijom. Takođe, planom je na parking prostoru  predviđena i ugradnja četiri punjača za električne automobile kao naredni korak u modernizaciji voznog parka Elektroprivrede.

Poboljšanje performansi objekta i pozitivni efekti energetske obnove upravne zgrade EPCG, stare više od 60 godina, pored finansijskih benefita, ogledaće se i u smanjenju emisija ugljen-dioksida od čak 1.288 tona na godišnjem nivou.

Izvor: EPCG