Sokobanja prva u Srbiji ima sistem za selekciju i odlaganje ambalažnog otpada

Vesti | Srbija | Upravljanje otpadom

Opština Sokobanja je danas saopštila da prva u Srbiji ima „kompletan sistem za primarnu selekciju i odlaganje ambalažnog otpada„.

Foto-ilustracija: Pixabay

U okviru projekta „Vašu ambalažu u reciklažu“ postavljeno je 350 kontejnera različitih boja za PET ambalažu, papir i staklo, i 4.000 kanti za ambalažni otpad svakog od domaćinstava Sokobanje.

Predsednik Opštine Isidor Krstić je podsetio da treba mnogo raditi da bi se opravdala titule „prve ekološke opštine“ kakvom se Sokobanja proglasila 1992. godine.

To što je Sokobanja „najstarija srpska banja, po mnogima najlepša, gde je razvoj zdravstvenog turizma zasnovan na prirodnim faktorima, obavezuje nas na efikasnu zaštitu i očuvanje prirodnih resursa“, rekao je Krstić.

Nabavku kontejnera za odlaganje otpada pomogla je firma „Sekopak“ čija je direktorka Violeta Belanović Kokir kazala da u saradnji s lokalnim vlastima i komunalnim preduzećima želi da sistemima za prikupljanje ambalažnog otpada pokrije celu Srbiju.

Izvor: eKapija