Snižene cene transporta nafte naftovodom Sotin-Pančevo

Srbija | Nafta

aers

Agencija za energetiku Republike Srbije saopštila je da će cene transporta nafte naftovodom Sotin-Pančevo biti snižene od 1. jula 2016. godine.

Kako se navodi u saopštenju, cena će biti snižena za 25,7 odsto za deonicu Sotin-Novi Sad i 29 odsto za deonicu Novi Sad-Pančevo. Do sniženja cena došlo je na zahtev Agencije za energetiku jer su nakon modernizacije Rafinerije nafte Pančevo za 46 odsto povećane transportovane količine sirove nafte u odnosu na količine koje su korišćene kod prethodnog utvrđivanja cena.

Odluka je doneta 23. juna 2016. godine na sednici Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs