Snažan nastup udruženih srpskih proizvođača električnih brojila

Srbija

Foto: pks.rs

Na konferenciji za medije u PKS, predstavnici Grupacije proizvođača električnih i optičkih uređaja i elektronike predstavili su očekivanja za nabavku brojila za očitavanje struje u domaćinstvima i najavili da će pored učešća Grupacije na međunarodnim tenderima EPS ove godine prozvesti i ukupno 100.000 brojila u vrednosti od 10 miliona evra. U ovom trenutku izvesno je i potpisivanje ugovora o isporuci još 40.800 uređaja EPS-u, a poslove su domaće firme dobile na ovogodišnjim tenderima tog javnog preduzeća.

Predsednik Grupacije proizvođača električnih i optičkih uređaja i elektronike PKS Jovan Vujasinović rekao je da su domaći proizvođači brojila završili i isporučili 34.405 komada brojila. On je dodao da je u toku realizacija ugovora koji se finansiraju od strane Svetske banke za preko 20 hiljada uređaja, a svaki čas se očekuje potpisivanje ugovora za preko 40 hiljada ugovora sa Elektrodistribucijom Srbije. Time će biti prevaziđena neštašica brojila u Srbiji, a domaći proizvođači imaju kapacitet da u narednim godinama isporuče oko tri miliona brojila, kolike su ranije procene za teritoriju Srbije.

Profesor Branko Kovačević, predsednik Nadzornog odbora EPS kaže da što se tiče tehnološke spremnosti domaćih proizvođača da isporuče brojila, sve kompanije zadovoljavaju svetske standarde. On objašnjava da je ranije bio problem što su uslovi na međunarodnim tenderima koje finansira Svetska banka bili takvi da je na njih mogla da konkuriše kompanija koja ima ogromna primanja i velike međunarodne poslove iz ranijeg perioda, što je diskvalifikovalo u potupku izbora proizvođača male kompanije iz Srbije. Stav EPS-a je da treba što više domaćih kompanija da učestvuje u modernizaciji privrede.

Ranije procene su da bi za zamenu oko tri miliona brojila trebalo izdvojiti oko 500 miliona evra, a postupak bi trajao oko sedam godina ukoliko tenderi budu redovni i bez problema. Ako ceo postupak budu radile domaće firme, smatraju proizvođači, efekti tog posla će biti kao direktne strane investicije jer bi to koštalo 350 miliona evra, 150 miliona manje nego ranije procene, i otvorilo bi se dodatnih 1.500 radnih mesta u kompanijama koje se bave ovim poslom. U Grupaciji PKS ima 13 kompanija koje se bave ovim poslom zapošljavajući oko 1.000 radnika sa 30 miliona evra prometa.

Tokom 2017. godine domaći proizvođači brojila električne energije dobili su nekoliko tendera i Elektroprivredi Srbije isporucili ukupno 34.405 komada različitih vrsta brojila. Pored toga domaći proizvođači su zajedno nastupali na tenderima Svetske banke i u toku je realizacija isporuke 21.600 uređaja.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević