Snaga francuskih solarnih elektrana i dalje raste

Solarna

news-2015-February-solarna_energija_bec_418800769Američki portal ‘Renewable Energy World.com’ i portal energetika.ba danas prenose vest da je u Francuskoj  najavljeno raspisivanje konkursa za gradnju novih solarnih elektrana ukupne snage čak 3 GW.

Najverovatnije će se raditi o šest postrojenja pojedinačne snage 500 MW, čija bi gradnja trebalo da se dešava u razdoblju 2017. – 2020. godine.

Pri tome će investitori koji pobede na konkursu na prodajnu cenu električne energije proizvedene u tim elektranama na veleprodajnom elektroenergetskom tržištu dobijati premiju od države, u skladu s podsticajnom šemom  pod nazivom ‘dodatna renumeracija’ koja je odobrena u maju 2016. godine.

Ustovremeno, cilj Francuske je da poveća snagu solarnih elektrana sa sadašnjih 6,7 GW na 10,2 GW do kraja 2018. i na 20,2 GW do 2023. godine.

Izvor: energetika.ba

V.V.