Smanjenje emisije gasova staklene bašte kroz efikasno upravljanje otpadom

Svet | Klimatske promene

klimatske promene economy.rs

U Italiji u Rimu odžana je konferencija „Od prenosa zakonodavstva Evropske unije u oblasti klimatskih promena do implementacije mera za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte – međusektorski aspekti“ u okviru regionalnog projekta izrade nacionalnih strategija praćenih niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte (LOCSEE).

U okviru ovog projekta uspostavljena je Mreža za regionalnu politiku i on-lajn saradnju u oblasti klimatskih promena, a identifikovani su i različiti sektori za koje je izrađena analiza za ublažavanje efekta gasova staklene bašte.

Kada je reč o Republici Srbiji, identifikovan je sektor upravljanja otpadom, a analize su pokazale da su uklanjanje divljih deponija i izgradnja sanitarnih deponija neke od najboljih mera za smanjenje emisije gasova staklene bašte. U okviru deponija potrebno je izgraditi i reciklažne centre i postrojenja za proizvodnju biogasa.

Mašinski fakultet u Beogradu u okviru ovog projekta izradio je priručnik u kome su predstavljene mogućnosti za smanjenje gasova staklene bašte u sektoru upravljanja otpadom. Osim toga, izrađeni su i Izveštaj o pregledu stanja u regionu Jugoistočne Evrope, kao i Priručnik za usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske unije u okviru klimatskih promena.

Na konferenciji o klimatskim promenama, osim Republike Srbije, učestvovali su i Albanija, Hrvatska, Grčka, Italija, Austrija, Slovenija i Makedonija.

Sandra Jovićević

foto: economy.rs