Smanjena veleprodajna cena gasa u BiH

Region | Gas

Foto-ilustracija: Pixabay

Kompanija BH-Gas saopštila je da je na predlog Uprave Društva Nadzorni odbor BH-Gasa usvojio korekciju cene za distributivne kompanije koja bi od 1. avgusta iznosila 495 KM/1000 Sm 3, u odnosu na važeću od 520 KM.

Ovo smanjenje cene prirodnog gasa za distributivne kompanije je utvrđeno na bazi smanjenja kursa dolara i kao takvo će biti upućeno Vladi Federacije BiH na konačno usvajanje.

Kako je saopšteno, očekuje se da kantonalna javna preduzeća izvrše korekcije svojih cena u narednom periodu, a prema usvojenoj korekciji cene.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević