Smanjena proizvodnja električne energije u prvom kvartalu 2016. godine u BiH

Region

dalekovod energetika ba

Poslovni portal Indikator.ba saopštio je da je Federacija Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2016. godine uvezla dva puta više električne energije nego u istom periodu prošle godine.

Prema navodima Federalnog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu ove godine uvezeno je 392GWh električne energije, dok je uvoz u istom periodu 2015. godine iznosio 187GWh električne energije. Osim toga, smanjen je i izvoz električne energije, pa je u ovom periodu 2016. godine izvezeno 587GWh električne energije u odnosu na 842GWh električne energije 2015. godine. Kako je istaknuto, razlog ovome je loša hidrološka situacija na početku godine što je dovelo do smanjene proizvodnje električne energije u hidroelektranama.

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 2424GWh u prvom kvartalu 2016. godine, dok je prošle godine u istom periodu proizvedeno 2744GWh električne energije. Proizvodnja u hidroelektranama iznosila je 907GWh električne energije, dok je u termoelektranama proizvedeno 1517GWh električne energije.

Sandra Jovićević

foto: energetika.ba