Slovenija donirala komunalna vozila Obrenovcu

Srbija

VUL_3311 obrenovac.rs

Vlada Republike Slovenije uručila je u sredu 26. avgusta 2015. godine donaciju vozila za odnošenje komunalnog otpada javnom komunalnom preduzeću u Obrenovcu u vrednosti od 140 hiljada evra.

Predsednik opštine Obrenovac gospodin Miroslav Čučković izjavio je da će uz pomoć ove donacije biti povećana teritorija na kojoj će se vršiti komunalne usluge, tako da će i sela dobiti individualne kante za odlaganje otpada.

Direktor kompanije ATRIK gospodin Adrijan Bradaš istakao je da su donirana vozila vrhunskog kvaliteta napravljena po važećim standardim Evropske unije, a njihov kapacitet iznosi između 6 i 9 tona otpada.Kako je istakao, vozilo će se koristiti za pražnjenje kontejnera kapaciteta od 120 1100 litara, a može se nadograditi sa dodatnim automatom uz pomoć koga se mogu prazniti kontejneri za kabasti otpad zapremine do 7 metara kubnih.

Direktor JKP u Obrenovcu gospodin Dragoslav Budimirović naveo je da ovo nije prva donacija Vlade Slovenije, a istakao je i da će ovo preduzeće uskoro posedovati 10 komunalnih vozila za odnošenje smeće.

Sandra Jovićević

foto: obrenovac.rs