Slovenačka kompanija završila radove na hidroelektrani Britanske Kolumbije

Svet

hidroKanadsko predstavništvo (Litostroj Hydro) slovenačkog proizvođača hidroenergetske opreme (Litostroj Power) završilo je radove na kanadskoj hidroelektrani (Kwoiek Creek) u Britanskoj Kolumbiji.

U pitanju je protočna elektrana snage 49,9MW koja se nalazi na reci Frejzer (Fraser), zajednički projekat investicionog fonda (Innergex II Power Trust) i indijanske zajednice (Kanaka Bar).

Isporučene su četiri vodoravne Peltonove turbine pojedinačne snage 14,775MW, generatori, sferični ulazni ventili i ostala pomoćna oprema.

Izgradnja ove hidroelektrane počela je 2011. godine nakon 18 godina pripremne faze i prikupljanja preko 50 odobrenja, dozovola i licenci od strane 14 nadležnih organa, a nakon skoro 3 godine izgradnje hidroelektrane u pogon su puštena četiri turbinsko-generatorska agregata.

B.R.