Slovački investitori planiraju ulaganje u reciklažu otpada i proizvodnju biogasa u opštini Ada

Srbija

imaoSlovačka kompanija „Imao” namerava da uloži oko 5 miliona evra u održivi razvoj opštine Ada ulaganjem u industrijsku zonu. Predstavnici opštine Ada 13. decembra ove godine su se treći put sastali sa predstavnicima firme „Imao“ iz Slovačke, koji su po prvi put još u maju posetili ovu opštinu sa namerom da investiraju u Industrijsku zonu, tj. u reciklažu otpada i biogas.

Predsednik opštine Ada, gospodin Zoltan Bilicki, preneo je medijima da je planirana investicija od 4,5 do 5 miliona evra i zapošljavanje 10 radnika.

Referent kabineta predsednika opštine Ada, Valentina Peter, izjavila je za Energetski Portal, da su investitori pregledali industrijsku zonu opštine Ada, da su zadovoljeni kriterijumi investitora, nakon čega im je poslata katastarska mapa, i sada se čeka odgovor, tj. detaljnije pismo o namerama od strane investitora.

Slovačka kompanija „Imao” se bavi projektovanjem i postavljanjem solarnih elektrana, vetroelektrana i hidroelektrana, realizacijom bioplinskih postrojenja, pribavljanjem potrebne projektne dokumentacije, pribavljanjem potrebnih dozvola nadležnih institucija, montažom elektrana i monitoringom rada elektrana.

S.J.