Sledeće godine poćinje izgradnja kanalizacije u naselju „Sunčani breg”

Srbija

cb33d251d0995f231c08e64aaa25c37a_8024027427

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda donela je odluku da se radovi na projektovanju i izgradnji fekalne kanalizacije u naselju „Sunčani breg” povere grupi izvođača „Ingrap-Omni” i „Saobraćajni institut CIP”.

Menadžer grada Beograda gospodin Goran Vesić izjavio je da će se nakon završenog tendera krenuti sa izgradnjom kanalizacije jer je to gorući problem stanovnika ovog naselja koji su dugo bili zanemareni. On je dodao da u Beogradu i dalje postoje naselja koja nemaju ni kanalizaciju, ni javni prevoz, a nalaze se svega na desetak kilometara od centra grada.

Rok za realizaciju celog posla je 360 dana, a očekuje se da radovi počnu sledeće godine, nakon projektovanja i pribavljanja neophodnih dozvola.

izvor. beograd.rs

Sandra Jovićević